Nieuws

Nossa Senhora de Fátima Parochie

 

CARITAS

 

PCI- Parochiële Caritas Instelling

 

Caritas betekent naastenliefde, hulp aan de mens. Hulp kan in verschillende vormen. Het kan zijn een luisterend oor, een financiële bijdrage, voedingsmiddelen, vergoeding van medische kosten, vergoeding van vaste lasten in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer men niet zelfstandig is en niemand heeft die hem of haar kan helpen, advent acties, brilvergoeding, vergoeding voor paspoortaanvraag, etc.

 

Onze financiële inkomsten worden verzameld enerzijds door financiële hulp van de Boomkerk en anderzijds door hulp van onze parochie Nossa Senhora de Fátima.

Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt die ondertekend wordt door het bestuur. Deze wordt vervolgens verstuurd naar de Bisdom van Haarlem voor goedkeuring.

 

Het bestuur van de PCI werkt onafhankelijk van de kerk en

heeft de volgende leden:

 

President: Jorge Carrasqueira

Secretaris: Elza Maria van Dijk- Souza Santos

Penningmeester: Dulcineia Candida de Macedo-van der Eijk

 

 

 

 

Alle donaties zijn welkom en kunnen overgemaakt worden naar de volgende bankrekening:

 

NL58INGB0007229550 t.a.v. Diakonie Fátima Parochie.

 

 

Conversatie cursus Nederlands

 

Het voornemen is om op donderdagen vanaf 19.30 tot 21.15 conversatielessen te houden in de zaal boven Igreja Catolica (Jacob Catskade 11 hs). Start donderdag 3 november.

 

Niveau : absolute beginners alsmede zij die een klein beetje Nederlands praten. Focus vooral op conversatie aangaande dag-tot-dag bezigheden : boodschappen doen, gemeentehuis bezoeken etc.

 

De cursus is bedoeld voor diegenen die weinig middelen hebben om een commerciële cursus te betalen en zij die echt een reden hebben om economisch te kunnen functioneren in Nederland.

 

Maximum aantal deelnemers op deze datum is 15. Na een inventarisatiefase zullen wij volgens thema’s verder gaan. Later (begin 2017) kunnen we met de groep iets doen op het gebied van muziek, eten en cultuur.

Meenemen : schrift en pen. Graag aanwezig zijn voor 90% van de tijd en niet af-en-toe of te laat.

 

Docent Robbert F.X. Rutten

 

(Deze werkte lang in de internationale olie industrie als geoloog (o.a. Mozambique & Angola).

 

 

Contact

 

Bezoekadres:

 

Jacobs Catskade 11 Hs

1052 BR Amsterdam

 

Tel.nr. 020-6865427

E-mail: nossasenhora@telfort.nl

 

Pastoor Jacques Hetsen,

Tel.nr.: 06-41050951

E-mail: jhetsen@gmail.com

 

Pastoor Bernardo den Boer

Tel.nr.: 06-19197948

E-mail: bernardodenboer1@hotmail.nl