Werkgroepen

Nossa Senhora de Fátima Parochie

Vrijwilligersgroepen


Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers kwam er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

 

Liturgie

Een kleine groep verzorgt het liturgieblad voor de vieringen. Bij speciale vieringen, zoals eerste communie en vormsel, ziekenzondag, Vastentijd en Goede Week en Kerstmis zijn er meer mensen bij betrokken.

Zo is er een groep die de jaarlijkse pelgrimage naar Heiloo verzorgt.

 

Catechese

Vier dames houden zich op dit moment met de catechese bezig. Zij komen zo nu en dan bij elkaar om te evalueren met de pastor over de aanpak en voortgang van de lessen.

Charismatische gebedsgroep

“Servos de amor” heten ze en komen iedere  woensdagavond bij elkaar in de kerk voor gebed, dat bestaat uit het rozenhoedje, bijbellezing en reflectie en lofprijzing van 19:0 uur tot 20:30 uur. Tijdens de laatste woensdag van de maand is er ook gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament.

 

Bloemsiergroep

Wekelijks wordt de parochiekerk versierd met prachtige snijbloemen en inspirerende bloemstukjes, die vaak afgestemd zijn op de tijd van het liturgisch jaar. Ook voor uitvaarten, huwelijken zorgen de leden van de bloemsiergroep dat de kerk er altijd sfeervol en netjes uitziet.

 

Diakonie: PCI en Girassol

In deze Portugeessprekende gemeenschap functioneert de Girassol, oftewel de Zonnebloemgroep, als de bezoekgroep aan zieken, eenzamen en mensen die in het ziekenhuis liggen. Vaak vragen ze de pastor om mee te gaan, als er een vraag naar het sacrament van de zieken is. Ook doet het Legioen van Maria soortgelijk bezoek werk.


De PCI zet zich in voor de mensen in nood en blijft nauw samenwerken met de PCI groep van de Emmaus parochie en neemt deel aan hun gezamenlijke vergaderingen ..

Solidariteitszondag: 3e zondag van advent /december wat inhoudt, het verzorgen van kerstpakketten voor mensen die het moeilijk hebben. De inhoud voor de pakketten wordt tijdens de offerande opgehaald in de vorm van levensmiddelen die de parochianen hebben meegenomen. De geldelijke collecte van die dag gaat naar de PCI .Sinds het vorige jaar heeft de PCI gevraagd om niet langer in natura te geven, maar geld voor waardebonnen van een supermarkt.


Vastenactie: ieder jaar gaat de opbrengst naar een van te voren gekozen project Ook wordt er deelgenomen aan de landelijke dag van voorbereiding op de Vastenactie.


Wereldmissiedag: de collecte gaat naar Missio.

Wanneer er ergens in de wereld een ramp gebeurt wordt er aandacht aangegeven en komt er een extra collecte.

 

Jongerengroep

Verschillende pogingen  tot het vormen van een jeugdgroep zijn gedaan tijdens de afgelopen pastorale jaren, maar altijd met korte levensduur. Wel namen de jongeren deel aan de voorbereiding op de Wereldjongerendagen en hielpen andere jongeren uit het bisdom met de taal en de culturele gewoontes tijdens de Wereldjongerendagen te Rio de Janeiro. Twee jongeren van onze parochie hebben deelgenomen aan deze Wereldjongerendagen.

 

Feestcommissie

Verzorgen carnaval, junifeesten.

Tevens bestaat er een volksdansgroep genaamd São Martinho. Deze groep maakt gebruik van de parochiezaal en verzorgt het feest van Sint Maarten. Het culturele aspect van de gemeenschap komt tot zijn recht met deze feesten.

 

Schoonmaak

Het schoonhouden van de kerk en de zaal betekent o.a.: vegen, stofzuigen, stoffen, soppen, schrobben, dweilen, zemen en boenen. Voorheen werd dat door vrijwilligers gedaan. Nu is er iemand voor aangesteld. Bij speciale feestdagen wordt er een appel gedaan op meer vrijwilligers.

Kortom: “Een schone kerk is het halve werk”. Dit geldt ook voor “NS de Fatima Parochie”.

De kerkwas: Ook het wassen en strijken van de kerkwas, zoals altaardwalen, kleedjes, kelkdoekjes, togen en andere gewaden, kleding van de misdienaars en gordijnen, gebeurt door vrijwilligers.

Onderhoud: Net als in huis ontstaan er in en om de gebouwen zo nu en dan mankementen, waarvoor niet per se een vakman hoeft te komen. Een paar handige parochianen pakken deze klusjes aan. Drie jaar geleden heeft de kerk een grote vernieuwing ondergaan zowel van binnen als van buiten. Daar waren ook vrijwilligers bij betrokken.

 

Keuken

Groepjes vrijwilligers nemen enkele zondagen voor hun rekening en verzorgen de koffie en thee, etc. Zo ook met de feestdagen.


Terug naar de informatiepagina