Informatie

Nossa Senhora de Fátima Parochie

Vieren, leren en dienen:

De drie pijlers waarop een geloofsgemeenschap gebouwd is.

Liturgie is alles wat met 'vieren' te maken heeft. We komen regelmatig samen voor de eredienst: om God bij ons leven te betrekken, Hem te danken en lof te brengen, om tot bezinning en gebed te komen en de verbondenheid met elkaar en met Christus te beleven.

Om al deze vieringen goed te verzorgen zijn er vele parochianen actief in koren en werkgroepen.

 

 

Eucharistieviering:

 

Iedere Zondag - 11:00 - Taal / Vieringen: Portugees

Geschiedenis van de parochie

 

Een eigen parochie in Amsterdam, Nederland.

 

Na aankomst in Nederland zochten de Portugezen naar een balans tussen hun Portugese katholieke identiteit en hun nieuwe plek binnen de (Nederlandse) katholieke kerk. Enerzijds wilden zij geassocieerd worden met en geaccepteerd worden als katholieken. Anderzijds hadden zij de behoefte om deze katholieke identiteit met eigen etno-culturele tradities aan te vullen en dus de Portugese identiteit te er aan te geven.

 

Lees meer...

Het parochiebestuur

 

Het parochiebestuur heeft de dagelijkse leiding en neemt hierbij alle bestuursrechtelijke beslissingen.

Het dagelijks bestuur van de ALM de Nossa Senhora de Fatima Parochie bestaat uit de volgende personen:

 

  • Pastoor Jacq. Hetsen(Voorzitter)

 

  • Ana Mafalda Gigante Braspenning (Vice-Voorzitter)

 

  • Rosa Gil (Penningmeester)

  • Yvonni Cornelisse (Secretaresse)

Vrijwilligersgroepen

 

Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers kwam er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

 

Lees meer...

 

Contact

 

Bezoekadres:

 

Jacobs Catskade 11 Hs

1052 BR Amsterdam

 

Tel.nr. 020-6865427

E-mail: nossasenhora@telfort.nl

 

Pastoor Jacques Hetsen,

Tel.nr.: 06-41050951

E-mail: jhetsen@gmail.com

 

Pastoor Bernardo den Boer

Tel.nr.: 06-19197948

E-mail: bernardodenboer1@hotmail.nl