ProjAdamNl

Nossa Senhora de Fátima Parochie

Missie Project Amsterdam:

Jac Hetsen.

 

 

1. De grootste overgang in mijn leven was van van het Algemene bestuur van mijn MillHill Congregatie naar basis niveau pastoraat en missionaire werk in Amsterdam. De bisschop van Haarlem -Amsterdam aanvaardde me alleen als ik gedeeltelijk in een Nederlands sprekende binnenstads parochie wilde werken(25%) en 75% werken onder de Portugees sprekende immigranten in en rond Amsterdam. Ik bevond mij daarna in een multiculturele en multi-

religieuze setting van Amsterdam, waar er meer dan 176 geregistreerde verschillende nationaliteiten .zijn. Op hetzelfde moment, vond ik mezelf in een

zeer geseculariseerde omgeving, waar de naam van God met aarzeling wordt gebruikt. . Ik was getuige van de pijnlijke gebeurtenis van de sluiting van drie binnenstedelijke parochies en de samensmelting van vijf parochies in één Emmaus parochie.

 

2. De Portugees-sprekende parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima is een internationale en interculturele gemeenschap met leden uit Portugal (Europa) en uit Brazilië (AL) en uit de Kaapverdische eilanden (Afrika) en uit Goa.India. We gebruiken min of meer dezelfde taal, hoewel we soms we moeite hebben elkaar te verstaan. .De eerste generatie Portugese migranten kwamen in 1964 samen met de Kaapverdianen.. De Brazilianen kwam in de 1990's.The laatste zijn de jongere en de meerderheid op het moment van de kerkgangers. Ze vormden een charismatische gebedsgroep, die elkaar elke woensdagavond ontmoeten. De interculturele parochie spreekt tot het hart van een missionaris. Maar ook hun overleven in de consumptie samenleving is niet zonder problemen. Ze hebben meestal schoonmaak baantjes baantjes, en worden gedwongen om hoge huren te betalen voor hun kamers Vaak ook omdat ze behoren tot de niet-gedocumenteerde vreemdelingen ..Ook hebben wij veel zorg voor de zogenaamde "illegalen",vooral als er gezondheids problemen zijn..Onze parochie is geen territoriale parochie, maar een categorische parochie. De parochianen komen uit verschillende steden in de buurt van Amsterdam.

 

3. Ons werk heeft catechetische, sacramentele en diaconale aspecten. De voorbereiding op de doop, vaak volwassenen, moet vaak worden gedaan in twee talen speciaal. als een van de partners Nederlands is .Velen spreken onder elkaar Engels.. De catechese van de niet-gedoopte volwassenen zie ik als een nieuwe uitdaging .in onze geseculariseerde wereld . Onze Eucharistievieringen worden gevierd in het Portugees, maar begrafenissen,doopsels en huwelijken worden gevierd in diverse talen. Taalcursussen worden ook soms gegeven in samenwerking met de Spaanstalige "casa-Migrante" waar één van onze MillHill leke-medewerkers al meer dan 20 jaar. werkt Onze parochie is slechts één van de verschillende migranten parochies in deze stad Amsterdam.

 

4. Uitdagingen en perspectieven voor de toekomst.

-Ik Zie het werk en de aanwezigheid onder de immigranten als missionaire uitdaging, vanwege de interculturele aspecten en het gebruik van een vreemde talen Ik zelf voel me ook als een vreemdeling in mijn eigen land na zo vele jaren in het buitenland gewoond. en gewerkt te hebben.

-het werk betekent solidariteit te tonen met de mensen die moeite hebben om hun familie of hun zieken in hun eigen land te ondersteunen. Het betekent het tonen van solidariteit met de armen en de uitgebuiten in mijn eigen land.

-het betekent leven op mijn eigen, mijn eigen keuken en was doen, iets wat ik nooit eerder had gedaan in Afrika of Latijns -Amerika. Het betekent ook alleen het openbaar vervoer en de fiets .gebruiken En als je komt op zoek gaan naar meubels .Het betekent een andere levensstijl van wat ik vroeger had.

-Ik zie ook een uitdaging in het werken in een geseculariseerde context waar de woorden van het geloof in God moeilijk te vinden en te formuleren zijn en die een beroep doen op de tweede generatie immigranten of Nederlands sprekende mensen.

-Ik Zie een noodzaak voor de ex Latijns-Amerikaanse MillHill Collega’s en andere MHM's in Nederland om elkaar te ontmoeten en te zien hoe we elkaar .kunnen helpen ,want voor sommigen van ons is de de pensioengerechtigde leeftijd dichterbij. De reden van het bestaan van allochtone parochies is nog niet voorbij ... maar degenen die hen kunnen leiden zijn er maar weinig.

 

Jac

 

 

Terug naar De pastoor spreekt...