De pastoor spreekt

Ingezonden door pastoor Jacq. Hetsen

 

Het onderstaande artikel werd in 2008 gepubliceerd nadat ik na vele omzwervingen terugkeerde in Nederland.

 

VREEMDELING IN EIGEN LAND

 

Father Jac Hetsen uit Zwaag, voormalig Algemeen Overste van Mill Hill, werkt sinds september 2006 als pastor in Amsterdam Oud-West, voornamelijk onder de Portugees sprekenden. Op het hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni j.l. vierde hij zijn veertig jaar priesterjubileum in de kerk van Nossa Senhora de Fatima. Tijdens de Eucharistieviering keek hij terug op zijn veertig jaar missionarisleven.

 

Een paar weken geleden luisterde ik naar een interview met Kardinaal Godfried Danneels bij gelegenheid van zijn 75ste verjaardag en de brief die hij naar Rome gestuurd had om zijn ontslag als hoofd van het Aartsbisdom Mechelen–Brussel aan te bieden. Een van de vragen die hem tijdens het interview gesteld werd was: ‘Wat vond u nu het moeilijkste in al deze jaren? Was het het celibaat misschien ?’ ‘Neen,’ antwoordde hij, ‘vriendschap heb ik altijd als een diepe noodzaak in mijn leven ervaren en als een grote gave gewaardeerd. Het moeilijkste was en is nog steeds dat alles in mijn leven gebaseerd is op iets wat niet te bewijzen valt.

 

Lees meer...

 

 

Biografie pastoor Bernardo den Boer

 

 

Mijn naam is Ben den Boer, ook bekend als Pe. Bernardo vanuit een Portugeessprekende hoek. Ik ben eind 1957 geboren te Zierikzee (Zeeland) als jongste van een gezin van zes. Na mijn middelbare school wilde ik missionaris worden en ben ik begonnen aan de priesteropleiding van Mill Hill, eerst in Roosendaal en vervolgens in Londen, Engeland.

Tijdens de vakanties verbleef ik voor verdieping van mijn geloof voor minstens tweemaal per jaar voor enige tijd in contemplatieve kloosters. Het raakte me altijd op een bijzondere en

mysterieuze wijze. Wat het nu precies was en waarom? Ik kon er eigenlijk niet zo zeer mijn vinger opleggen. Vond het vreemd dat een druk stadsmodern ventje, tot zichzelf en God kon komen in de stilte, het verbaasde mijzelf misschien wel het meest. Het geroepen voelend tot iets was voor mijzelf wel duidelijk.

 

Lees meer...

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie is pater Jacques Hetsen ?

 

Ik ben geboren in Zwaag N.H. op 2 juni 1943, als zoon van Jan en Marie Hetsen, die in 1966 verhuisden naar Oostelijk Flevoland om daar op de v.d. Plasschelaan in Dronten een nieuw fruitbedrijf te beginnen.

Op 13 jarige leeftijd begon ik mijn opleiding tot MillHill missionaris via onze colleges in Hoorn enTilburg en later voor de filosofiestudie naar Roosendaal en voor de theologiestudies in MillHill Londen.

 

Op 30 juni 1968 werd ik tot priester gewijd in de H. Ludgeruskerk te Dronten. De parochie van Dronten heeft zich na mijn wijding aan mij verbonden om mijn missionaire werk te steunen. Mijn eerste drie jaar na mijn wijding werd ik gevraagd om groepsleider te worden van onze kandidaten die aan ons internaat verbonden waren in Tilburg. Na drie jaar sloten wij het internaat en werd ik benoemd naar onze Missie in Oeganda. Daar mocht ik gaan werken onder de Iteso stam, waarvan ik eerst de Nilotische taal en de gewoonten mocht leren onder leiding van een collega missionaris.

Dat was een boeiende ervaring, maar tegelijkertijd niet zonder gevaar vanwege de politieke situatie onder het bewind van Idi Amin. Meer dan 100.000 mensen stierven in die periode. Ik werkte daar vanaf 1971 t/m 1978.

 

Lees meer...

 

Missie Project Amsterdam:

Jac Hetsen.

 

1. De grootste overgang in mijn leven was van van het Algemene bestuur van mijn MillHill Congregatie naar basis niveau pastoraat en missionaire werk in Amsterdam. De bisschop van Haarlem -Amsterdam aanvaardde me alleen als ik gedeeltelijk in een Nederlands sprekende binnenstads parochie wilde werken(25%) en 75% werken onder de Portugees sprekende immigranten in en rond Amsterdam. Ik bevond mij daarna in een multiculturele en multi-

religieuze setting van Amsterdam, waar er meer dan 176 geregistreerdeverschillende nationaliteiten .zijn. Op hetzelfde moment, vond ik mezelf in een zeer geseculariseerde omgeving, waar de naam van God met aarzeling wordt gebruikt. . Ik was getuige van de pijnlijke gebeurtenis van de sluiting van drie binnenstedelijke parochies en de samensmelting van vijf parochies in één Emmaus parochie.

 

Lees meer...

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Beste Vrienden,

 

Graag dank ik u allen voor uw deelname aan de pelgrimstocht naar het Heiligdom van Ol.V. van Nood in Heiloo afgelopen Zondag 17 mei .Dit jaar waren er twee folkloristische dansgroepen aanwezig, namelijk St. Martinho en de Lavradeiras. Van de laatste groep kende ik bijna niemand...Maar wat leuk dat ze er bij waren.

De manier van organiseren was anders dan de vorige jaren,toen er nog meer dan 300 mensen bij de processie en de Eucharistieviering aanwezig waren. Dit jaar telde iemand er nog ruim 110 deelnemers.??

Het was een dag met veel zon en vol met mooi groene blaadjes aan de bomen in een mooie bosrijke omgeving.

De stoelen van het restaurant waren heel nuttig voor onze wat oudere deelnemers. De Portugezen en Brazilianen welke uit den Haag waren gekomen waren ook onder de indruk van deze speciale dag. Pater Cornelio onze predikant was ook heel blij met deze dag. Ik zelf vond het heel mooi om te zien hoe mensen voedsel en drankjes met elkaar deelden tijdens de picknick. De vele foto's die al even op de website zijn te bekijken zijn, zijn ook prima gelukt..

 

Moge Onze Lieve Vrouw ons hiervoor zegenen..

 

Pe Thiago

 

Nossa Senhora de Fátima Parochie

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Contact

 

Bezoekadres:

 

Jacobs Catskade 11 Hs

1052 BR Amsterdam

 

Tel.nr. 020-6865427

E-mail: nossasenhora@telfort.nl

 

Pastoor Jacques Hetsen,

Tel.nr.: 06-41050951

E-mail: jhetsen@gmail.com

 

Pastoor Bernardo den Boer

Tel.nr.: 06-19197948

E-mail: bernardodenboer1@hotmail.nl