BioJHNl

Nossa Senhora de Fátima Parochie

Wie is pater Jacques Hetsen ?


Ik ben geboren in Zwaag N.H. op 2 juni 1943, als zoon van Jan en Marie Hetsen, die in  1966 verhuisden naar Oostelijk Flevoland om daar op  de v.d. Plasschelaan in Dronten een nieuw fruitbedrijf te beginnen.

Op 13 jarige leeftijd begon ik mijn opleiding tot MillHill missionaris via onze colleges in Hoorn enTilburg en later voor de filosofiestudie naar Roosendaal en voor de theologiestudies in MillHill Londen.


Op 30 juni 1968 werd ik tot priester gewijd in de H. Ludgeruskerk te Dronten. De parochie van Dronten heeft zich na mijn wijding aan mij verbonden om mijn missionaire werk te steunen. Mijn eerste drie jaar na mijn wijding werd ik gevraagd om groepsleider te worden van onze kandidaten die aan ons internaat verbonden waren in Tilburg. Na drie jaar sloten wij het internaat en werd ik benoemd naar onze Missie in Oeganda. Daar mocht ik gaan werken onder de Iteso stam, waarvan ik eerst de Nilotische taal en de gewoonten mocht leren onder leiding van een collega missionaris.

Dat was een boeiende ervaring, maar tegelijkertijd niet zonder gevaar vanwege de politieke situatie onder het bewind van Idi Amin. Meer dan 100.000 mensen stierven in die periode. Ik werkte daar vanaf 1971 t/m 1978.


Daarna  werd ik gevraagd door de leiding van de St. Jozef Congregatie van MillHill om Pastoraal Theologie te gaan studeren. Allereerst heb ik een jaar gedaan op het Heythrop College in Londen en een thesis geschreven over “The Sacrament of the Sick and Healing”. Daarna verhuisde ik naar Belgie waar ik twee jaar via het Lumen Vitae Instituut een Licentiaat-diploma behaalde bij de Universiteit van Louvain La Neuve in Pastorale Theologie en Catechese met een thesis over 'Small Christian Communities in Inglish and French speaking Africa'.


In 1982 mocht ik vertrekken naar Brazilie. Allereerst naar Brasilia waar we een inculturatie cursus  mochten volgen om de taal en de geschiedenis etc. te leren. Ik vergeet nooit de 10 dagen” stage” die we mochten doorbrengen bij een Brazilaans gezin,waar niemand een andere taa dan Portugeesl sprak. Daarna vertrok ik per bus naar het bisdom Itaguai.RJ. waar ik tezamen werkte met Dom Vital Wilderink, die het afgelopen jaar omkwam bij een verkeersongeluk,  terwijl hij al jaren als kluizenaar leefde  temidden van de prachtige bergen en watervallen bij Lidice .RJ.

In 1991 werd ik teruggeroepen naar Nederland om leiding te geven aan de ongeveer 200 MIll Hill missionarissen die in Nederland woonden en werkten. Van  1996-1997 mocht ik 9 maanden in Israel studeren bij wijze van sabbatical. Daarna ben ik weer teruggegaan naar Itaguai.RJ.Brazilie.


Bij het kapittel in het jaar 2000 werd ik gekozen tot Algemeen Overste van onze Congregatie, waardoor ik alle leden mocht bezoeken, verspreid over vele landen van de wereld. We hadden op dat moment nog 565 leden, terwijl we er nu 385 hebben. Nu komen ze vooral  uit Afrika,en Azie, voorheen uit Europa en de USA.


Na deze 5 jaren mocht ik drie maanden een cursus volgen in Zuid Afrika en ben ik in 2006 begonnen als pastor in de parochie van NS de Fatima in Amsterdam. Voor het eerst  mocht ik op basis-niveau werken in mijn eigen land, waar ik me nog lang een vreemdeling voelde tesamen met de vele migranten uit andere landen in Amsterdam.


Ik vind het boeiend om het evangelie te proberen te vertalen naar onze geseculariseerde maatschappij, waar de Gods-vraag wel leeft en waar de vraag naar spiritualiteit ook duidelijk aanwezig is. Ook word ik geraakt door de situatie van vele van onze parochianen, die zo hard moeten werken en daarbij ook vaak nog uitgebuit worden door anderen. Ook de situatie van niet -gedocumenteerde mensen raakt  me erg. Het contact met andere migrantenkerken, die Portugees als taal gebruiken,  zowel in Nederland als in andere delen van Europa interesseert me.


De aanwezigheid van een charismatische gebedsgroep in onze kerkgemeenschap en een eigen koor vind ik zeer positief, ook voor wat betreft het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de Kerk-gemeenschap.

Daarbij ben ik ook blij, dat ik steun heb van een MillHill-collega,pater Bernardoden Boer.

Laten we hopen, dat we nog lang van elkaars aanwezigheid mogen genieten.


Pastoor Jacq. HetsenTerug naar De pastoor spreekt...